گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

۱۰ مطلب با موضوع «ترم دوم» ثبت شده است

سلام

۲۰
آذر

فایل pdf تمامی مطالب آمادست
میتونید از لینک زیر دانلود و پرینت کنید
دانلود

  • گروه فرهنگی سراج

جلسه نهم

۲۰
آذر

مباحث آقای گلی (جوان)

رابطه دختر و پسر:
همه پسر ها نیازمند ارتباط با یک دختر هستند.البته در قالب ازدواج.
اگر امکان ازدواج نبود:
1)سرکوب کردن(تعویق)        2)ارتباط مجازی
بقیه در ادامه مطلب
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه هشتم

۱۸
آذر

مباحث رابط (بحث دوستی)

با چه کسانی دوستی نکنیم:
امام سجاد خطاب به فرزندشان امام باقر(ع):فرزندم با 5 گروه دوستی نکن:
1-دروغگویان (مثل سراب هستند.راه دور را نزدیک و نزدیک را دور نشان میدهند)
2-فاسد و بدکار (زیرا آدم فروشند و برای رسیدن به منافع خویش شمارا میفروشند)
3-بخیل (قبل از اینکه شما به ثروتشان نیازمند شوید شمارارسوا میکنند)
4-ابله و نادان (کار بد را خوب جلوه میدهند و کارهای بد خود را توجیه میکنند و میخواهند ما هم مثل خودشان نادان باشیم . این گروه به آدم سود نمیرسانند و اگر هم بخواهند سود برسانند ضرر میرسانند)
5-کسانی که قطع حم (صله رحم) کرده اند(چون در سه جای قرآن مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته اند و مارا هم مثل خود میکنند)
با دوستان خود چگونه رفتار کنیم:
با مهربانی ، خضوع و خشوع ، صداقت ،گذشت رفتار کنیم.برای آنها امانت دار و راز نگه دار خوبی باشیم.هر چه را برای خود می پسندیم برای آنها نیز بپسندیم.
آداب دوستی:
عیب دوستمان را طوری به او بگوییم که ناراحت نشود.
اگر در مجلس از دوستمان غیبت کنند از او دفاع کنیم.
موقع رسیدن به پست و مقام دوستمان را فراموش نکنیم.
در عالم رفاقت از چیزی مضایقه نکنیم.
در همه ی حالات هوایش را داشته باشیم (پشتش را خالی نکنیم)
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه هفتم

۱۸
آذر

مباحث آقای گلی (جوان)

آیا ظاهر افراد نشان دهنده ی باطن آنهاست؟
ظاهر حتما نشان دهنده ی باطن نیست ، اما اغلب هست.
اسلام در مورد مردان اجبار نکرده اما هر فردی وظیفه دارد که طوری ظاهر داشته باشد که مورد سوء ظن قرار نگیرد.
لباسی که مورد جلب توجه است نپوشد(لباس شهرت)
در مورد ظاهری که تشبه به کافران داشته باشد باید به مرجع رجوع کرد.
لباس هر انسان نشان دهنده ی اعتقادات آن انسان است.برای مثال شلوارهای پاره نیز نشان دهنده ی تفکری در غرب است.
هر مُدی بیان گر یک مکتب اجتماعی است. مد گرایی کورکورانه کار خوبی نیست.
برای انتخاب مد باید دید چه تفکری در آن است. اگر تفکر آن را قبول داشته باشیم،استفاده از آن اشکالی نداردولی اگر قبول نداشتیم استفاده از آن اشکال دارد.
پس مد گرایی و انتخاب کورکورانه اکیدا ممنوع!
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه ششم

۱۷
آذر

مباحث آقای گلی (جوان)

انحرافات جنسی:
1-نگاه آلوده
2-خود ارضایی(استمنا=طلب منی کردن)
3-گرایش به هم جنس
4-گرایش به جنس مخالف
نگاه آلوده دروازه انحرافات جنسی است.
دلایل جنسی : کنجکاوی - عادت - بیماری

خطرات و مشکلات خود ارضایی:
الف) جسمانی:
1-بسیاری از مواد مغذی(کلسیم و....) همراه با اسپرم از بدن خارج میشود.
2-زشت شدن چهره - پیری زود رس - ضیعیف شدن چشم ها و ....
اگر مداومت پیدا کند بش از نیمی از قدرت یادگیری را نابود میکند.
بقیه در ادامه مطلب
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه پنجم

۱۷
آذر

مباحث رابط (بحث دوستی)

بحث دوستی :
الف)افرادی که علاقه به دوستی ندارند:(در جلسه سوم گفته شد)

ب)انتخاب دوست:1-چه کسی را انتخاب کنیم:
1-دانشمندان
2-حکیمان:تجربیات زیاد او را صیقل داده.
3-خردمندان
4-زاهد ها و پارسایان
5-دارای نیکی و فضیلت
6-دوستی یکرنگ و صمیمی دارند.
7-خوی و منش بزرگوارانه دارند.
2- چه کسی را انتخاب نکنیم:(در جلسات بعد)
ج)اداب دوستی:(جلسات بعد)
بقیه در ادامه مطلب
  • گروه فرهنگی سراج